Hobby's

Eigenlijk heb ik nooit tijd. Eigenlijk altijd druk. Niet gewend stil te zitten. Je inzetten voor jouw omgeving of iets doen voor anderen. Wat zijn hobby's?

Alleen mensen die het druk hebben, hebben tijd!

Ik mag graag knutselen, iets maken, bouwen, tekenen, berekenen, kortom creatief bezig zijn. Binnen de familie kunnen we veel zaken zelf en dat doen we dan ook. Leren door te doen. Bouwkundige tekeningen, staalbouw berekeningen, elektrische installaties, zijn zaken die ik leuk vind te doen.

Iets organiseren voor anderen is ook zoe iets. Met de paplepel ingegoten. De hele fomilie zet zich in voor dorp en omgeving en dat geldt voor mij zeer zeker ook. Geen nee kunnen zeggen, maar toch ook beseffen dat het een goed gevoel geeft iets voor anderen te kunnen doen. Ik heb in veel besturen gezeten en meestal als voorzitter gefungeerd, maar ook de secretaris- en penningmeesterrol is mij bekend. Sinds mijn raadslidmaatschap heb ik veel bestuurswerk, vanwege integriteit, opgezegd, maar dat betekent niet dat ik niet op de achtergrond betrokken ben en blijf bij veel verenigingen. Han en spandiensten zijn er altijd te verrichten.

De belangrijkste hobby's noem ik hier. Vervelen is geen optie en mocht ik tijd over hebben, dan wil ik toch nog weer eens gaan schetsen...

Voor meer informatie verwijs ik graag naar de pagina's: